Происхождение слова зенон

Зенон, -а, м.; стар. Зинон, -а. Отч.: Зенонович, Зеноновна; разг. Зеноныч. Производные: Зена (Зеня). [От греч. Zeus (род. п. Zenos) — Зевс.]