Происхождение слова игнат

Игнат, -а, м. Разг. к Игнатий (см.) Отч.: Игнатович, Игнатовна; разг. Игнатыч.