степашка

Степашка, птица между кулика и бекаса, scolopax limosa.