Значение слова отдавна

Отдавна нареч. издавна, искони, давно, с давних пор, времен.