ма

ма
ж. нескл. разг.-сниж.
Употр. как обращение к матери.