ни с того ни с сего

ни с того ни с сего
местоим. разг.
Неожиданно и некстати.