антилопа

антило́па ж., антилоп м., из нем. Antilope или франц. antilope; см. Доза.