брякнуть

бря́кнуть, набря́кнуть, укр. набря́кнути, словен. zabrę́kniti «опухнуть», польск. nabrzękać «набрякать». || Родственно лит. brìnkstu, brìnkti «наливаться, набухать», brankà «набухание», др.-исл. bringa «грудь», греч. βράκετον·πλῆθος, βράττειν·πληθύνειν; см. Цупица, GG 129; Бернекер 1, 84; Траутман, BSW 36.