дутри

дутри мн. «сопли», с.-в.-р. (Барсов). Неясно.