забеда

[за́беда, вологодск., «обида, досада» (Даль); из за- и беда; см. Калима, ZfslPh, 21, 1952, стр. 94 и сл. — Т.]