зарево

за́рево. От заря́; см. Мi. ЕW 279; Маценауэр, LF 18, 258; Преобр. I, 242.