защита

защи́та отгл. производное от защити́ть. От щит.