каваш

кава́ш, кавы́ш «птенец чайки», арханг. (Подв.); от ка́ва?