ко

ко I., предл., вариант к (см.).

ко II., част., см. ка.