котка

ко́тка «якорь», русск.-цслав., ст.-слав. котъка ἄγκυρα «якорь» (Супр.). От названия кошки; см. ко́тва.