кукшак

кукша́к — птица «Perisoreus infaustus», олонецк., петрозав. Вероятно, заимств. из саам., ср. саам. н. guowsak, шв. guoksag — то же; см. Калима, FUF 18, 26 и сл.