кулючки

кулю́чки мн. «игра в прятки», севск. (Преобр.). От кули́к II; см. Преобр. I, 410.