лоция

ло́ция. Вероятно, новообразование от голл. lооds «лоцман», откуда и ло́ца «лоцман», онежск.; см. Мёлен 125 и сл.; Маценауэр, LF 9, 213.