ляка

ля́ка «собака с вогнутым хребтом», ля́кий «кривой, горбатый, согнутый», ст.-слав. сълѧкѫ, сълѧшти συγκάμπτειν, κατακάμπτειν, словен. lêknem, lékniti «гнуть», lécam, lécati — то же, др.-чеш. leku, léci «гнуть», сюда же ляка́ться, ля́кнуться «пугаться», ляка́ть «пугать», укр. ляка́ти — то же, укр., блр. ляк «ужас, страх», сербохорв. ле́цати се «пугаться», словен. lę́cati sе «бояться, падать духом», lę́kniti «встрепенуться (о зайце)», чеш. lekati «пугать», польск. lękać — то же, н.-луж. lěkaś. Ср. ляца́ть. || Праслав. *lęk- родственно лит. lenkiù, leñkti «гнуть», лтш. lìekt — то же, др.-исл. lengia ж. «ремень», алб. lëngór «гибкий» (Иокль, Stud. 50); см. Бернекер 1, 707; Траутман, ВSW 159; Лескин, Abl. 334; М.-Э. 2, 451, 496. См. далее лук, лука́.