митрополия

митропо́лия «резиденция митрополита»; «сан митрополита»; «кафедральный собор», др.-русск., цслав. митрополиꙗ из ср.-греч. μητρόπολι(ς); см. Фасмер, Гр.-сл. эт. 127.