надуванция

надува́нция Семинаризм от надува́ть по аналогии слов вака́нсия, ста́нция; см. Малиновский, РF 4, 659.