норок

норо́к «ласка, Мustela nivalis». От но́рка, нора́; ср. язве́ц от я́зва; см. Соболевский, РФВ 71, 433; Преобр. I, 612 и сл [См. но́рка. — Т.]