оборить

обори́ть рю́ «разрушить», др.-русск., ст.-слав. оборити λύειν (Супр.), чеш. obořiti «обрушиться, наброситься, напасть». См. -ори́ть, разори́ть.