Осип

о́сип м., имя собств.; народн. форма вместо др.-русск. Есипъ, Иосифъ, а также Осипъ (Варсонофий 16), ст.-слав. Иосифъ, Иѡсифъ (Зогр., Мар.). Из греч. ᾽Ιωσήφ.