отсюда

отсю́да ст.-слав. отъсѫдоу, отъсѫдѣ ἐντεῦθεν (Супр.). От сей, образовано аналогично отку́да (см.). Русск. с мягкое объясняется влиянием слова сей. Ср. сюда́ и след.