прус

«вид саранчи», южн. (Преобр.). Вероятно, новообразование от им. мн. прузи от пруг (см.), ст.-слав. прѫгъ «саранча»; см. Преобр. II, 139.