сбор

др.-русск., ст.-слав. съборъ συναγωγή, σύνοδος, ἐκκλησία (Остром., Супр.). От беру́ (см.).