снискать

сниска́ть др.-русск. сънискати — то же. От искати, с приставкой *сън-.