сойти

сойти́ сойду́, сойти́ с ума́. Новообразование, вместо др.-русск. сън-ити, ст.-слав. сън-ити καταβαίνειν, κατέρχεσθαι (Супр.). См. иду́.