стилистика

стили́стика От ср.-лат. stylistica или франц. stylistique.