сустав

суста́в род. п. -а, цслав. сѫставъ. От стать.