форшлаг

форшла́г муз. (напр., у Лескова и др.). Из нем. Vorschlag — то же.