ялайно

яла́йно, «коровий помет», Аввакум. Обычно ла́йно (см.).