ямо

я́мо «куда», цслав., также амо, аможе, русск.-цслав. ꙗмо, ꙗмо же ὅπου (Остром. и др.; см. Срезн. III, 1657 и сл.), болг. амо «сюда» (Дювернуа), сербохорв. ȃмо — то же, др.-чеш. jam, jаmžе, jamto, чеш. диал. jamo «куда». Связано с и.-е. местоим. е/о-; см. яко. Образование аналогично тамо — от тъ и камо «куда» — от къто; см. Бернекер I, 417 и сл.; Преобр. I, 262.