зампред

зампре́д, а; м. (нов. офиц.). Сокращение слов: заместитель председателя. См. [зам] и [пред]3.