издалеча

издале́ча и издале́че, нареч. (обл.). Издалека.