вилка

Ви́лка. Искон. Суф. производное от вила «вилка», в др.-рус. яз. и диалектах известного. См. вилы.