контра

Ко́нтра. Искон. Возникло в 1918 г. в результате сокращения контрреволюционер. См. контрабанда, революция.