нацист

Наци́ст. Искон. Суф. производное 30-х годов XX в. (суф. -ист, ср. таксист от такси, нацист от наци < нем. Nazi сокращения Nazional-sozialist.