тяжба

Тя́жба. Искон. Суф. образование (суф. -ьб(а) от тяжа «тяжба, суд, судебное дело», суф. образования от той же основы (суф. -j-, gi > ж), что тягать (см.).