фифа

Фи́фа. Искон. Возникло на базе удвоения фи (см.).