Димас

Димас, -а, м. Стар. редк. Отч.: Димасович, Димасовна. Производные: Дима.