Истислав

Истислав, -а, м. Слав. редк. Отч.: Истиславович, Истиславовна; Истиславич, Истиславна. Производные: Истиславка; Слава. [От ист- (ср. истина, истый) и слав- (ср. слава).]