Товия

Товия, -и, м. Стар. форма имени Товий (см.) Отч.: Товиевич, Товиевна.