Фаст

Фаст, -а, м. Разг. к Фавст (см.) Отч.: Фастович, Фастовна, разг. Фастыч.