Хаврония

Хаврония, -и, ж. Прост. к Феврония (см.)