батура

Батура? ж. ряз. тул. каланча, вышка, башня, крепость, городок.