бишоф

Бишоф, бишов, бишоп м. немецк. настойка виноградного вина на померанцах.