брусена

Брусена ж. костр. ниж. брусница, куст и ягода брусника.