ватарба

Ватарба ж. урал.-казач. суматоха, тревога, суета.